Các sản phẩm

 • Top Type Hydraulic Breaker LBS68

  Cầu dao thủy lực loại đầu LBS68

  Điều khiển dễ dàng và vị trí dễ dàng giúp máy xúc trở nên thuận tiện hơn
  Không có trọng lượng bên, giảm vết nứt của vết đục
  Tổng chiều dài dài hơn và tổng trọng lượng nặng hơn
  Máy cắt thủy lực loại hàng đầu của LBS có sức tấn công mạnh mẽ hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS100

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS100

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS140

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS140

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d

 • Top Type Hydraulic Breaker LBS100

  Cầu dao thủy lực loại đầu LBS100

  Điều khiển dễ dàng và vị trí dễ dàng giúp máy đào thuận tiện hơn
  Không có trọng lượng bên, giảm tỷ lệ gãy đục
  Tổng chiều dài dài hơn và tổng trọng lượng nặng hơn
  Máy cắt thủy lực 100mm loại hàng đầu của LBS có sức tấn công mạnh mẽ hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS85

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS85

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d

 • Side Type Hydraulic Breaker LBS195

  Cầu dao thủy lực loại bên LBS195

  Thuận tiện để mang theo và cất giữ
  Hiệu suất vượt trội
  Bảo trì nhanh chóng và đơn giản
  Máy cắt thủy lực kiểu bên LBS có lực đánh mạnh hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít thành phần hơn và bảo trì dễ dàng hơn.

 • Side Type Hydraulic Breaker LBS185

  Cầu dao thủy lực loại bên LBS185

  Thuận tiện để mang theo và cất giữ
  Hiệu suất vượt trội
  Bảo trì nhanh chóng và đơn giản
  Máy cắt thủy lực kiểu bên LBS có lực đánh mạnh hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít thành phần hơn và bảo trì dễ dàng hơn.

 • Side Type Hydraulic Breaker LBS135

  Cầu dao thủy lực loại bên LBS135

  Thuận tiện để mang theo và cất giữ
  Hiệu suất vượt trội
  Bảo trì nhanh chóng và đơn giản
  Máy cắt thủy lực kiểu bên LBS có lực đánh mạnh hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít thành phần hơn và bảo trì dễ dàng hơn.

 • Side Type Hydraulic Breaker1 LBS75

  Cầu dao thủy lực loại bên1 LBS75

  Thuận tiện để mang theo và cất giữ
  Hiệu suất vượt trội
  Bảo trì nhanh chóng và đơn giản
  Máy cắt thủy lực kiểu bên LBS có lực đánh mạnh hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít thành phần hơn và bảo trì dễ dàng hơn.

 • Side Type Hydraulic Breaker LBS45

  Cầu dao thủy lực loại bên LBS45

  Thuận tiện để mang theo và cất giữ
  Hiệu suất vượt trội
  Bảo trì nhanh chóng và đơn giản
  Máy cắt thủy lực kiểu bên LBS có lực đánh mạnh hơn, toàn bộ thiết bị có thiết kế tiên tiến, cấu trúc đơn giản, ít thành phần hơn và bảo trì dễ dàng hơn.