Loại mỏng

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS100

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS100

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS140

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS140

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d

 • Silenced Type Hydraulic Breaker LBS85

  Cầu dao thủy lực loại im lặng LBS85

  Công nghệ tiếng ồn thấp
  Thiết kế mới nhất, chống rung của tấm
  Cấu trúc khép kín, bảo vệ tốt cho phần thân chính
  Cầu dao kiểu giảm thanh LBS sử dụng hệ thống mạch dầu tiên tiến, có tính năng tiêu hao dầu ít hơn, điều chỉnh thuận tiện và hiệu quả công việc cao. Toàn bộ thiết bị cũng có tính năng tiên tiến d